Podrobnosti záznamu

Jméno
   Černý, Pavel
Autor článku
   Analcim ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
   Apatit z Hlupína u Mečichova sz. od Strakonic
   Arzenopyrit z Keplů na Šumavě
   Barytokalcit ze Stříbra
   Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
   Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
   Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
   Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
   Fosfáty ze Zadních Hrobců
   Huntit z Kokšína u Švihova
   Johannit z Příbrami
   K-poor meurigite from the Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic
   Keple - křemenné žíly
   Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masiv Čertova břemene
   Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
   Konec Lilky
   Kontaktní metamorfóza a mineralizace na příbramském uranovém ložisku
   Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
   Křemeny z Milenců u Nýrska
   Leukoxen z Hradešic u Horažďovic
   Linarit a brochantit ze Stříbra
   Lokality Tachovské rokle
   Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
   Ložisko uranu Nový Fojtov
   Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
   Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
   Mineralogické lokality v okolí Stříbra
   Mineralogie stříbrského rudního obvodu
   Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
   Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
   Minerály ložisek Rabí a Rabí - Lišná u Sušice
   Minerály taktitu z Klatov
   Mo-V-U mineralizace v horninách západočeského svrchního proterozoika u Novotníků
   Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů
   Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
   Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
   Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
   Některá fyzikálně-chemická data pro růžový beryl (morganit) z píseckých pegmatitů
   Nerostné suroviny
   Nerosty amfibolitů na Klatovsku
   Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
   Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
   Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
   Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
   Opál z Chvalovic
   Opál ze Starého Smolivce
   Opály na Příbramsku
   Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
   Pegmatit Bílý kámen (Weisser Stein) u Kynžvartu
   Pegmatity z Chvalovic
   Perimorfóza křemene po fluoritu ze Stříbra
   Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
   Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
   Pražské millerity
   Pseudomorfózy křemene po kalcitu z Těškova
   Rutil ze Šitboře u Poběžovic
   Rutily na Klatovsku
   Sádrovec z Března u Chomutova
   Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
   Der Steinbruch am Hügel Kněžský bei Těškov in Böhmen/Tschechien
   Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)
   Tetraedrit a baryt ze Kšic s. od Stříbra
   Tremadocian Fe stromatolites of the Prague Basin (Czech Republic): The oldest record of hydrothermal vent communities
   Victor Leopold, Ritter von Zepharovich (1830-1890) : Hommage zur seinem 170. Geburstag in Würdingung seines productiven Wirkens
   Zajímavé křemenné výskyty v Brdech
   Zeolity příbramského polymetalického revíru
   Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu
   Zirkon z Pačejova
   Zoisit z Plzně
   Železitý křemen ze Zaječova u Komárova