Podrobnosti záznamu

Jméno
   Černý, Pavel, 1949 led. 4.-
Autor článku
   Ferrimolybdit z Hůrek u Nové Bystřice
   Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
   Lom Bohdašice - mineralogie lokality
   Minerály hadců ze Starého Smolivce
   Minerály okolí Čachrova
   Minerály zlatonosného zrudnění ze Sobětic u Klatov
   Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
   Nové výskyty sulfidické mineralizace v okolí Novotníků u Nepomuku
   Pegmatit z Podmokel u Sušice
   Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
   Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
   Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
   Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
   Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
   Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
   Wolframové rudy Horažďovicka
   Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
   Zlatonosné zrudnění v moldanubiku u Sobětic na Klatovsku