Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čúzová, Kateřina
Autor monografie
   Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
   Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
   Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
Autor článku
   Vliv organického znečištění vody v řece Moravě na jakost podzemní v její údolní nivě