Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čverčko, Jozef
Autor článku
   Litostratografické jednotky neogénu Východoslovenskej nižiny
   Magnetické anomálie v podloží neogénu Východoslovenské nížiny
   Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
   Nové výsledky prieskumných prác v neogéne vých. Slovenska v rokoch 1978-1986 a návrh prieskumných prác na dalšie obdobie
   Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
   Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
   Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
   Senné - nové ložisko zemného plynu vo východoslovenskom Neogéne
   Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
   Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku