Podrobnosti záznamu

Jméno
   David, Martin
Autor článku
   Arthrorhachis Hawle & Corda, 1984 (Agnostida) in the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic) revisited
   Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
   Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli
   Preliminary report on Arthrorhachis Hawle and Corda, 1847 (Agnostida) in the Prague basin (Barrandian area, Czech Republic)
   Trilobite associations of the Králův Dvůr Formation (Czech Republic, Prague Basin)
   Trilobite biostratigraphy of the Králův Dvůr Formation (Upper Katian, Prague Basin, Czech Republic): Global faunal changes or facies-related distribution?