Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dobešová, Irena
Autor monografie
   Monitoring of atmospheric deposition in the Koněprusy area and geochemical research of selected elements in monitoring net (monitoring 2003). Report on research to contract with the Velkolom Čertovy schody, a. s., for 2003
   Monitoring srážkových vod na území NPČŠ : závěrečná zpráva za rok 2013
Autor článku
   Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
   Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
   Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
   Biogeochemistry of beryllium in an experimental forested landscape of the Lesní potok catchment in Central Bohemia, Czech Republic
   Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
   Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
   Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
   Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého Krasu.Případová studie:Velkolom Čertovy schody
   Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesní Potok, Central Czech Republic
   Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesni Potok, Central Czech Republic
   Deposition of lead in central Czech Republic, trends and impacts on the biogeochemical cycle
   Deposition of lead in central Czech Republic, trends and impacts on the biogeochemical cycle
   Experimental Modelling of the Trace Elements Distribution between the Particulate and Liquid Phases of the Run-off
   Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
   Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
   The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
   The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
   The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmspheric deposition
   The influence of the limestone-quarry Čertovy schody on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
   Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
   Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu