Podrobnosti záznamu

Jméno
   Faměra, Martin
Autor monografie
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
Autor článku
   Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years, Morava River (Danube catchment area)
   Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years (Morava River, Danube catchment area), Czech Republic
   Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
   Flood deposits in a modern oxbow lake (Czech Republic): Sedimentary archive of 25-year old river contamination
   Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
   Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
   Tracing historical record of river contamination in deposits of modern oxbow lake; River Morava (Danube Catchment), Czech Republic
   Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek