Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fišera, Emil
Autor článku
   Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru
   Geologie uhelné sloje lomu Březno, SHR - Doly Nástup k.p. Tušimice
   Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
   Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
   Tektonika severní části lomu Merkur u Kadaně
   Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území