Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gross, Pavol
Autor článku
   Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
   Dokazy paleokrasu kriedovo-paleocénneho veku v Malých Karpatoch
   Geológia a stratigrafia južnej a centrálnej časti Levočských vrchov
   Geológia Levočských vrchov a Hornádskej kotliny
   Nález tufitických pieskovcov vo vnútrokarpatskom paleogéne Moravy
   Nové poznatky o veku bielopotockého súvrstvia na Orave
   Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts.- an overview
   Tertiary Sediments of the Malé Karpaty Mts.
   Zlepencové podmorské kužele z vnútrokarpatského paleogénu pri Pucove