Podrobnosti záznamu

Jméno
   Havlíček, M.
Autor článku
   The Expansion of Coal Mining in the Depression Areas - A Way to Development?
   From Wasted Land to Megawatts: How to Convert Brownfi elds Into Solar Power Plants (the Case of the Czech Republic)
   Geomorfologické jednotky České republiky 2005 zpracování v prostředí GIS
   Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
   Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (Případová studie Hrušov)
   K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
   Krajina města Brna
   Krajinně ekologické segmenty údolí Dyje v 1.zóně Národního parku Podyjí
   Kvartérní modelace a tvary v NPR Pulčín-Hradisko (Javorníky, Česká republika)
   Land use changes and anthropogenic relief forms in the District Hodonín
   Nové geomorfologické členění České republiky 2005
   Perception of Urban Renewal: Reflexions and Coherences of Socio-Spatial Patterns (Brno, Czech Republic)
   Průvodce k exkurzi
   Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
   Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky
   Změny krajiny Tišnovska ve vojenských kartografických výstupech
   Změny permanentních struktur historické kulturní krajiny Tišnovska
Editor monografie
    Geomorfologický sborník. 11
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 11, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Geomorfologický sborník