Podrobnosti záznamu

Jméno
   Havlíček, Marek
Autor monografie
   Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi
Autor článku
   Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
   K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
   Monitoring of slow slope processes: the case study Na Hradě (Bohemian Forest, Czech Republic)
   Nové geomorfologické členění České republiky
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
   Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
   Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
   Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
   Výzkum svahových pohybů v Národím parku Podyjí