Podrobnosti záznamu

Jméno
   Havlíček, Pavel, 1944-
Autor článku
   Bericht 2000 über geologische Aufnahmen südlich von Mailberg auf Blatt 23 Hadres und in der Umgebung von Tiefenthal auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2002 über Aufnahmen von bedeutenden quatärgeologischen Lokalitäten auf Blatt 23 Hadres
   Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Quartär in der Umgebung von Stranzendorf auf Blatt 40 Stockerau
   Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2003 über geologische Aufnahmen in Quartäraufschlüssen auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 37 Mautern, 38 Krems an der Donau, 40 Stockerau und 55 Ober-Grafendorf
   Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
   Bericht 2005 und 2006 über mikromorphologische Untersuchungen von quartären Böden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems
   Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
   Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
   Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
   Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
   Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
   Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
   Geological and geomorphological map of the Nicaraguan Volcanic chain
   Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
   Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
   Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
   Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
   Geologie středního Polabí : předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
   Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
   Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
   Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
   Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
   Kvartérní sedimenty moravské části vídeňské pánve
   Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
   Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
   Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk
   Mladopleistocenní a holocenní uloženiny jižní Moravy
   Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy
   Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
   Nový IGCP projekt 518
   Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
   Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
   Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
   Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav
   Stratigrafie Holocénu
   Sympozium IGCP 158 "Paleohydrologie mírného pásma" a zasedání Eurosibiřské subkomise INQUA pro studium holocénu
   Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou