Podrobnosti záznamu

Jméno
   Havlín, Aleš
Autor monografie
   Dobrotice - studie inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů zájmového území
   Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua
   Hodnocení sesuvného rizika pro liniové stavby
   Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-31-21
   Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-01 Bunč
   Mapa exodynamických jevů 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí
   Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
   Mapa náchylnosti území k porusění stability svahů 25-22-14
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 25-22-15
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 26-13-01
   Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
   Park Rochus - studie inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území
   Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP v Beskydech
   Svahové nestability vzniklé jako důsledek extrémního jarního tání v březnu a dubnu 2006
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-22-14
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 24-44-04
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 24-44-09
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 24-44-15
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-22-15
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-31-05
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-31-10
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-31-15
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-44-14
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 26-13-01
   Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
   Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-24-13,14
   Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-24-17
   Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-32-02
   Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-32-07
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
   Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1: 25 000, list 25-411 Halenkov
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Hydrogeologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Hydrogeologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Hydrogeologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 25-411 Halenkov
   Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
   Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
   Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
Autor článku
   Blokové rozsadliny svahovej deformácie Stebnícká Magura
   Dokumentace svahových deformací v oblasti vodní nádrže Šance (Moravskoslezké Beskydy) v rámci programu ISPROFIN
   Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
   Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras)
   Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
   Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů
   Hodnocení náchylnosti území k sesouvání pomocí logistické regrese: případová studie Chřiby
   Hodnocení sesuvného rizika na slezsko - slovenském pomezí aneb sesuvy nerespektují státní hranice
   Hodnotenie zosuvného hazardu pre potreby územnoplánovacej dokumentácie
   The impact of not detonated blasts of TNT in the geophysical prospecting boreholes in Halenkovice village
   Komplexní zhodnocení geofaktorů území listu Halenkov, 25-411
   Landslide hazard assessment along the main road E 50 in Chriby highlands
   Landslide hazard assessment along the main road E 50 in Chřiby highlands
   Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion
   Možnosti kontaminace podzemních vod z neodpálených náložek TNT po neuskučněném geofyzikálním průzkumu v katastru obce Halenkovice
   Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika)
   Sezónní sesuvné jevy na jaře 2006 ve flyšovém pásmu Západních Karpat na Moravě
   Úloha ČGS v projektu: Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy
   Vliv neodpálených náloží TNT v prospekčních geofyzikálních vrtech v Halenkovicích na kvalitu podzemní vody
   Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací