Podrobnosti záznamu

Jméno
   Havrlík, Svatopluk
Autor článku
   Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti
   Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
   Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
   Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
   Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
   Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
   Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA
   Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
   Z historie hlubinných dolů
   Z historie hlubinných dolů
   Z historie hlubinných dolů
   Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu