Podrobnosti záznamu

Jméno
   Helán, V.
Editor monografie
    Mikroelementy 2005
    Mikroelementy 2005. 39