Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hladíková, Jana
Autor monografie
   Dynamika sedimentace v řece Moravě při záplavách
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
Autor článku
   13C variations in forest soil and soil solution DOC along a N-S European transect - preliminary data
   15N variations in forest soil along a N-S European transect - the effect N deposition on soil organic nitrogen
   Anhydrite-bearing rocks from the Rožná district (Moldanubian Zone, Czech Republic): High grade metamorphosed exhalite?
   Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization
   Bericht 1993 über biostratigraphische, fazielle und isotopengeochemische Untersuchungen in den Adneter Steinbrüchen auf Blatt 94 Hallein
   Black shales and associated mineralizations as a result development of the (semi-) isolated basin in the Barrandian Proterozoic Bohemian Massif, Czechoslovakite
   C and O isotopic composition of carbonates and S isotopic composition of sulfides from West Bohemian uranium deposits
   Carbon and oxygen isotope record across Přídolí to Givetian stage boundaries in the Barrandian basin (Czech Republic)
   Carbon Isotope Records of the Devonian Stage Boudaries in the Barrandian (Czech Republic)
   Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
   Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
   Chemismus a izotopické složení pyritu ze s.části železnohorského masívu (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
   Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, Bohemian Karst, Czech Republic
   Climatic changes during the Holocene: comparison between stable isotope, biostratigraphical and lithological climate records in freshwater calcareous tufa
   Crystallinity and carbon isotopic composition of graphites from graphite deposits in the Silesicum (Czech Republic)
   Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
   Discrimination between facies and global controls in isotope composition of carbonates: carbon and oxygen isotopes at the Devonian reef margin in Moravia (HV-105 Křtiny borehole)
   Distribution of stable O and C isotopes and microelements in Triassic limestones of the Veterlín unit, the Malé Karpaty Mts.: their diagenetic interpretation
   Distribution of sulphur isotopes and tectonic development of the Barrandian Proteozoic (Bohemian Massif)
   Early Middle Frasnian platform reef strata in the Moravian Karst interpreted as recording the atmospheric dust changes: the key to understanding perturbations in the punctata conodont zone
   Extreme sulfur isotopic fractionation between sulfate of carbonate fluorapatite and authigenic pyrite in the Neocomian sequence at Wawal, Central Poland
   Facies against the global isotope control (C and O isotopes, Devonian reef margin, Moravia
   Geochemical characteristics of sulphidic mineralizations related to the Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
   Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
   Gold-Bearing Mineralization Hosted by Black Slates : Example from Bohemian Massif (Czechoslovakia)
   Gold-bearing mineralization hosted by black slates: An example from the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
   Gold-bearing mineralization hosted by black slates in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
   Graphite with inorganic isotopic signature from marble xenoliths in Třebíč (Moldanubicum)
   High and low-frequency sea-level change and paleoceanographic events across the Cenomanian-Turonian boundary, Bohemia
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
   Hydrothermal calcite veins and the origin of caves in the Lower Palaeozoic of the Barrandian Basin, Czech Republic: evidence of extensive (post?) Variscan fluid flow
   Hydrothermal mineralizations of the West-Bohemian region: P-T-X conditions of deposition and hydrothermal fluid sources
   Interpretation of Thermal Mesophase in Vanadiferous Bitumens from Upper Proterozoic Lawa Flows (Mítov, Czechoslovakia)
   Isotopic composition and origin of carbonates in alkaline-metasomatic and cognate rocks of the Bohemioan massif, Czechoslovakia
   Isotopic composition of miocene fossils and sediments from Rohožník (Vienna basin, Slovakia) and their paleoenvironmental implications
   Isotopic composition of sulphidic sulphur in the graphite deposits of the Bohemian Massif
   Isotopic Composition of Sulphur and Carbon in Graphite Deposits of the Bohemian Massif
   Izotopické analýzy kyslíku, vodíku a síry jako indikátory některých typů československých minerálních vod
   Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfózy
   Izotopické složení karbonátů grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
   Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
   Izotopické složení síry v molybdenitech z Českého masívu
   Izotopické složení uhlíku a kyslíku karbonátových hornin tepelsko-barrandienského proterozoika a moldanubika
   Izotopické složení uhlíku a kyslíku v karbonátových sedimentech
   Izotopické studium jeskynních karbonátů z Moravského krasu
   Izotopické studium štramberských tithonských vápenců
   Izotopický výzkum světlých vápenců ložiska Zlaté Hory - východ
   Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu
   Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
   Krystalické vápence ložiska Ondřejovice
   Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
   Lithological and biological indicators of orbital changes in Tithonian and Lower Cretaceous sequences, Western Carpathians, Slovakia
   Lower Badenian sediments and fossils from some boreholes in the Carpathian Foredeep southwards of Brno (Czech Republic) - paleoecological and paleogeographic implications
   Metamorphosed Cu-Mo mineralization at Vidly pod Pradědem, the Hrubý Jeseník Mts, Czech Republic
   Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
   Mineralogická charakteristika sulfidického zrudnění u České vsi v Jeseníku
   Mineralogie a izotopické složení grafitických hmot silesika
   Mineralogy, trace element- and sulphur isotope- geochemistry of sulphide mineralizations related to Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Model of the origin of Au-mineralization of the Andělská Hora ore district in the Jeseníky Mts. (Czech Republic)
   Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
   Nové nálezy měkkýšů v nesvačilském souvrství (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
   Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
   Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna
   Obsah izotopů 13C a 18O v devonských karbonátech Moravského krasu : Specifický sekvenční vzor
   Origin of barite concretions in the West Carpathian flysch, Poland
   Origin of barite concretions in the West Carpathian flysch, Poland
   The origin of gold-bearing veins in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
   Origin of Proterozoic metal-Rich Black Shales from the Bohemian Massif, Czech Republic
   Origin of sulphides in volcano-sedimentary complex of the Bohemian Upper Proterozoic
   The origin of the Horní Benešov base metal deposit, Czech Republic - A case study
   Oxygen isotope climatic record in a carbonate flowstone layer from a Medieval undergriund mine in the Kutná Hora ore district
   Oxygen Isotope Climatic Record in a Carbonate Flowstone Layer from a Medieval Underground Mine in the Kutná Hora Ore District
   Palaeoenvironment of the Lower Permian lacustrine Kalná Horizon, north-eastern Bohemian Massif : Sedimentology and stable isotope signatures
   Paleoecology and Isotopic Analysis of Eggenburgian Molluscs from the SW Part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
   Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
   Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
   Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
   Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě
   Paragenetická studie rudního výskytu u Starého Města p. Sněžníkem
   Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
   Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
   Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
   Parageneze magnetitového ložiska pod Malým Dědem u Bělé pod Pradědem (Jeseníky)
   Podmínky sedimentace a diageneze štramberských vápenců
   Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
   Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova
   Původ sulfidů a karbonátů ve vulkanosedimentárním komplexu západočeského svrchního proterozoika (Trnčí u Klatov)
   Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
   Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
   Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic.
   Record of sea-level changes, oxygen depletion and the delta13C anomaly across the Cenomanian-Turonian boundary, Bohemian Cretaceous Basin
   Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
   Scapolite and anhydrite-bearing rocks from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif : metamorphosed exhalites and evaporites
   Schwefelisotopenuntersuchungen an Sulfaten der Mineralwässer in West-Karpaten System der ČSSR und in Westböhmen
   Sea-level changes and geochemical anomalies across the Cenomanian-Turonian boundary: Pecínov quarry, Bohemia
   Sedimentary and isotopic record of the Aptian anoxic "Selli" event in the Pieniny Klippen Belt, Slovakia
   Sedimentary, biological and isotopic record of Early Aptian paleoclimate event in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians
   Sedimentary, biological and isotopic record of early Aptian paleoclimatic event in the Pienniny Klippen belt, Slovak Western Carpathians
   Sedimentologie des kalkalpinen Mesozoikums in Salzburg und Oberösterreich (Jura, Kreide) : exkursion B1
   Sedimentology and orientation of tentaculite shells in turbidite lime mudstone to packstone: Lower Devonian, Barrandian, Bohemia
   Source of sulphur of base metal sulphide deposits at the NE margin of the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
   Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
   Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
   Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
   Stable isotope record in Miocene fossils and sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia)
   Stable Isotope record in Miocene Fossils and Sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia)
   Stable isotope studies of miocene sediments and fossils from the Carpathian Foredeep in Moravia, Czech Republic
   Stable isotope study of Miocene fossils from the SW Part of the Carpathian Foredeep and Vienna Basin (Czech and Slovak Republics)
   Stable isotope study of sulphides and carbonates from the upper proterozoic rock of the Barrandian area (western Bohemia)
   Stratiform barite-hyalophane-sulphidic ores of the Rožná deposit (the Bohemian Massif, Czech Republic): A new type of mineralization in the moldanubian zone
   The strontium and sulphur isotopic composition of sulphates and sulphides from the Fe-Cu-Pb-Zn-(Ba) stratabound mineralisations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Stříbro stratiformních ložisek moravskoslezských Jeseníků
   Study of isotopes and palaeofluids: The distribution of carbon, oxygen and sulphur isotopes in rocks and ore deposits of the Teplá-Barrandian unit and the moldanubian zone
   Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
   Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
   Submarine Exhalative Mineralization in an Anoxic Environment: The Pb-Zn Deposit of Horní Benešov - A Case History
   Sulfur, carbon and oxygen isotope study of Mesozoic barite and celestite deposits of the Neuquén Province, Argentina
   Sulfur isotope values in the Talvivaara Ni-Cu-Zn and Outokumpu Cu-Co-Zn-Ni-Ag-Au deposits: Evidence for a genetic connection between black shale and sulfide ore
   Sulphidic mineralization in the Polička crystalline complex: a discussion of the sediment-hosted type mineralization
   Sulphur isotopic characteristics of sulphides from the West Bohemian Proterozoic and from the varied group of Moldanubicum
   Typy pyritu z Lukavice v Železných horách: možnosti prospekční aplikace
   Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu
   Zhodnocení měkkýšů eggenburgu a ottnangu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
   Zhodnocení měkkýšů karpatu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
   Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C.Geologie D.Mineralogie E.Geochemie stabilních izotopů
   Zlaté Hory ve Slezsku největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.:C.Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
   Zrudnění štoly "Emil" u Starého Rejvízu, Hrubý Jeseník
   Zrudnění štoly "Emil" u Starého Rejvízu, Hrubý Jeseník