Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hoffman, Vladimír
Autor článku
   Geochemický výzkum rudního materiálu ze Zlatých hor-Kosova
   Geochemie sulfidů z ložiska Staré Ransko
   Gruntecké pásmo v severní části Kutnohorského revíru
   K problematice geochemie surovin vzácných zemin a Yttria
   Metakoloidní sfalerit ze Zlatých Hor ve Slezsku
   Mineralogicko-chemický charakter Pb-Zn asociace z Veselí u Oder
   Mineralogy and geochemistry od submarine massive sulphides from the East Pacific Rise area
   Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
   Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
   Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
   Polymetalická mineralizace Kutnohorského revíru
   Sb-gustavit a bournonit z Kutné Hory
   Sb-mineralizace v severní části kutnohorského rudního revíru
   The significance of microphotography in ore microscopy
   Technicko-mineralogické studium rudního materiálu z Krupky a orientační úpravárenské posouzení výtěžnosti wolframu z greisenu