Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hojdar, Josef
Autor článku
   Hnědé uhlí v ČR - útlum nebo budoucnost?
   Hnědé uhlí v energetickém hospodářství Německa
   Možnosti účelného začlenění hnědého uhlí do palivoenergetické bilance ČSFR pod zorným úhlem zkušeností SRN
   Perspektivy hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR
   Problémy včlenění hnědouhelného průmyslu bývalé NDR do vyspělého tržního systému SRN
   Rekultivace Dolu Vrbenský - příklad nového pojetí tvorby následné krajiny
   Úloha hnědého uhlí v ČR z hlediska evropských zkušeností
   Význam hnědého uhlí v polské energetice
   Význam povrchové těžby v kanadském energetickém hospodářství
   Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka