Podrobnosti záznamu

Jméno
   Holko, Ladislav
Autor článku
   Comparison of two methods to assess heterogenity of water flow in soils
   Hydrological research in experimental and representative catchments in Czech Republic and Slovak Republic
   Hydrologický výskum v experimentálnych a reprezentatívnyh povodiach Českej a Slovenskej republiky
   Vplyv alúvia na tvorbu odtoku z malého horského povodia