Podrobnosti záznamu

Jméno
   Horáček, Ivan
Autor článku
   Alcathoe bat (Myotis alcathoe) in the Czech Republic: distributional status, roosting and feeding ecology
   Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou
   Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince
   On the context of Quaternary arvicolid evolution: changes in community development.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
   Distributional status of Myotis dasycneme
   The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results.
   Focus on fossil mammals: life story of Oldřich Fejfar
   Glacial Cycles and Mammalian Biodiversity of Central Europe: Large Scale Migrations or Vicariance Dynamics?
   K otázce suťových brekcií u Slavce ve Slovenském krasu
   K poznání glaciálních poměrů v krasu severního Bulharska
   Kvartérní sedimenty jeskyně Niedzwiedza v Klentně (Polsko)
   Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
   Mesolithic settlement and activities in rockshelters of the Kamnice river canyon, Czech Republic
   Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
   New Pliocene localities with micromammals from the Czech Republic: a preliminary report
   O myškách profesora Burdy, tabu incestu a podobných nočním můrách
   On the early history of vespertilionid bats in Europe: the Lower Miocene record from the Bohemian Massif
   The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
   Postglaciální faunogenese střední Evropy vs. refuginální dynamika
   Profil krasovými svahovinami u obce Ploski (Bulharsko)
   Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras
   Review of fossil arvicolids (Mammalia;Rodentia) of the Pliocene and Quaternary of Czechoslovakia.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
   Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
   Slovenský kras ve světle kvartérní geologie
   Staropleistocenní fauna z Honců v Slovenském Krasu
   Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Peskö v Rimavskej kotline
   Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu
   Survey of the Neogene bats in Czech and Slovak Republic
   Tatry v době ledové: mrazová pustina?
   Vývoj přírodních poměrů návrší Bašta u Hlubočep v poledové době
   Výzkum fosilních obratlovců v CHKO Český kras