Podrobnosti záznamu

Jméno
   Horák, J.
Autor článku
   Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
   Porubské vrstvy, ostravské souvrství (namur A, arnsberg) v české části hornoslezské pánve
   Tufogenní horizonty v karbonu české části hornoslezské pánve (namur A,B,C, vestfál A)
   Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg)