Podrobnosti záznamu

Jméno
   Horák, Josef
Autor článku
   Deep Diagenesis of Organic Matter-rich Marine Mudrocks: Tentative Model for the Lower Paleozoic Barrandian Basin, Czechoslovakia
   OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace
   Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
   Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
   Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie