Podrobnosti záznamu

Jméno
   Horák, Vladislav
Autor článku
   Geologické podloží úzamí Brna jako geotechnický faktor pro vedení podzemních tras tramvajové sítě
   Geotechnické vlastnosti terciérních jílů z hlediska realizace podzemních kolektorů v Brně
   Hlinité těsnicí jádro vodní nádrže Nová Říše
   Kontroly hutnění násypu a podloží objektu JE Dukovany
   Průběh deformací povrchu území v důsledku ražení brněnské kolektorové sítě