Podrobnosti záznamu

Jméno
   Höschl, Viktor
Autor článku
   Geofyzikální měření k zjištění velikosti prostoru zastiženého starou důlní těžbou v oblasti Čelina-Psí hory
   Kinematic pattern in Cretaceous cover of the Bohemian Massif: the case of the Stráž fault (North Bohemia)
   Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
   Tíhový účinek n-bokého hranolu obecně orientovaného prostoru
   Využití osobního počítače a magnetometru MP-2 v gravimetrické skupině