Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hošek, Jiří
Autor monografie
   Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
Autor článku
   Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi
   Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů