Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hrádek, M.
Autor monografie
   Dynamika sedimentace v řece Moravě při záplavách
Autor článku
   Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
Editor monografie
    Dějiny Skryjí
    Mezinárodní konference Antropogenní stres v horách a podhůří - zápis změn v tvarech terénu, a v sedimentech.
    Natural hazards in the Czech Republic
    Natural hazards in the Czech Republic
Editor seriálu
    Geografické podklady pro zpracování péče o CHKO Žďárské vrchy
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí