Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hraško, Juraj
Autor článku
   Geomorfologické pomery Zemplínských vrchov
   Medzinárodná klasifikácia pôd, jej súčasný stav a ciele
   Náčrt geomorfologického vývoja v oblasti nálezu fosílnej fauna - lokalita Ladmovce
   Odraz mladej tektoniky v reliéfe južného výbežku Nitrianskej pahorkatiny