Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hrubešová, E.
Autor monografie
   Historický Důl Jeroným v Čisté
Autor článku
   Analýza geofyzikálních metod pro vyhledávání inženýrských sítí v předpolí ražených podzemních děl
   Contribution to evaluation of technical seismicity effect on buildings - case study
   Contribution to evaluation of technical seismicity effect on buildings -case study
   Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
   Example of modeling of the mining induced seismicity impact on the building using numerical system Plaxis
   Geotechnical monitoring and mathematical modelling in medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
   Hodnocení stabilitních a napěťo-deformačních poměrů komory K2 Dolu Jeroným
   Influence of a new building construction on sewer tunnel lining durability
   Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
   Mining History and Prezent State of Medieval Mine Jeroným
   Modelová analýza vlivu hydrogeologických podmínek na velikost seismických projevů na povrchu
   Modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty programem Plaxis
   Modelování vlivu podzemní vody na velikost seizmických projevů na povrchu
   Písek injektovaný polyuretanem - analýza napěťo-deformačního stavugeokompozitního materiálu s anomální strukturou
   Possibility of sotware applicability for dynamic problem modelling
   Příspěvek k modelování seizmické odezvy v oblastech s kvartérním pokryvem
   Technical Seismicity as Natural Extreme in Karviná Region
   Typové výpočty seizmické odezvy objektů pro oblast Karvinska (oblast důlně indukované seizmicity)
   Užití programu Plaxis pro modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty
   Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
   Vliv lokální geologie na seizmickou odezvu povrchu horninového prostředí
   Vliv technické seismicity indukované zavibrováváním štětovnice na okolní zástavbu při realizaci startovací šachty kanalizace v Karviné