Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hrušenský, Igor
Autor článku
   Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy