Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hrzina, Petr
Autor článku
   Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin
   K novým časovým modelům ložisek vápenců a cementářských surovin
   Zkušenosti s dalším rozvojem prostorových a časových modelů