Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ilavský, Ján
Autor článku
   Metabasites of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria) and its perspectivity for tungsten
   Métallogénie de la Tchéchoslovaquie
   Metalogenéza stratiformných magnezitových ložísk Západných Karpát
   Mikroextrakcia a kapilárna plynová chromatografia v analýze organických kontaminantov vo vodách
   Prof. RNDr. Walter Emil Petrascheck osemdesiatpatročný
   Tungsten in metabasic rocks of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria)