Podrobnosti záznamu

Jméno
   Janák, Marian
Autor článku
   Akcesorické minerály metapelitov a ich vzťah k metamorfóze v oblasti Záhorskej Bystrice (Malé Karpaty)
   Beryl - nový minerál nízkotatranských pegmatitov
   Comparative mineralogical-petrographical characteristics of metagabbro from borehole KV-3 near Rohovce and of amphibolites of Hladomorná valley formation (Slovenské Rudohorie MTS.)
   Geotermometrija i izmenenije mineral'nych ravnovesij pri perekristallizacii granat-sljudjanych slancev v kordijeritovyje rogoviki v oreole rochovskich granitov (Slovackoje Rudogor'je, rajon ss. Rochovce-Chižne)
   Kontaktná metamorfóza metasedimentov v aureole rochovského granitu
   Low-pressure/high-temperature metamorphism of Permian age in the Vepor Unit, West Carpathians
   Metamorphic phase equilibria and primary character of metagabbros from borehole KV-3 near Rochovce and of amphibolites of Hladomorná Valley Formation (Slovenské Rudohorie Mts.)
   Metamorphism of pelitic rocks and metamorphic zones in sw part of western Tatra Mts. crystalline complexes
   Polymetamorphic evolution of pelitic schists and evidence for Permian low-pressure metamorphism in the Vepor Unit, West Carpathians
   Polymetamorphic evolution of pelitic schists and evidence for Permian low-pressure metamorphism in the Vepor Unit, West Carpathians
   Prvé údaje o kryštalinite illitu z alpínsky metamorfovaných hornin veporika
   Subduction-related kyanite-bearing eclogite associated with the diamond-bearing granulites from northern Bohemian Massif
   Ultrahigh-pressure kyanite-bearing eclogite associated with the diamond-bearing granulites, northern Bohemian Massif