Podrobnosti záznamu

Jméno
   Janák, Vratislav
Autor článku
   Ateliér kultury nálevkovitých pohárů na výrobu broušené industrie z kulmských surovin v Holasovicích, okr. Opava.
   Distribuce silicitů krakovsko-čenstochovské jury na Moravě a v Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu
   Fragment sekeromlatu z Palhance, část Opavy. Příspěvek k významu spolupráce archeologie a petrografie.
   Hromadný nález silicitových čepelí z Bernartic nad Odrou, okr. Nový Jičín
   Sekery ze železné rudy z Oderské brány