Podrobnosti záznamu

Jméno
   Janas, P.
Autor monografie
   Vypracování jednotného metodického postupu pro dimenzování výztuže důlních chodeb a prorážek
Autor článku
   Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
   Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti kotevní výztuže dlouhých důlních a podzemních děl
   Pravděpodobnostní přístup k navrhování kotevní výztuže podzemn podzemních děl
   Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".