Podrobnosti záznamu

Jméno
   Janásková, Barbora
Autor monografie
   Mapa morfologie skalních výchozů a zásahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
   Mapa výsledků tvrdoměrných měření v severním svahu Jizerských hor
   Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
   Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2006
Autor článku
   Altitudinal limit of the ice-sheet glaciation in Northern Bohemia - new evidence from the saddle under Andělský vrch hill
   Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
   Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš
   Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline v severním svahu Jizerských hor
   Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
   Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš