Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jančula, Dušan
Autor článku
   Metamorphism of pelitic rocks and metamorphic zones in sw part of western Tatra Mts. crystalline complexes
   Niektoré výsledky experimentálneho modelovania mobilizácie a migrácie látok pro metamorfóze
   Štúdium morfológie minerálnych vlákien zo závodu Nová Baňa
   Vivianit v K-metasomaticky alternovanom pyroxenickom andezite na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
   Zlato a niektoré ďalšie stopové prvky v čiernych bridliciach ložiska Slovinky