Podrobnosti záznamu

Jméno
   Janík, Samuel
Autor článku
   Použitie geofyzikálnych metód pri mapovaní kvartérnych sedimentov na Slovensku