Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jarošová, Ingrid
Autor článku
   Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
   Vodní režim antropogenních půd
   Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
   Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi