Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jelínek, Jan
Autor článku
   Alpine and Variscan Orogenic Belts Interaction - an Example of the Morphostructural Analysis (Moravosilesian Region of the Bohemian Massif)
   Alpine Rejuvenation of Epi-Hercynian Foreland - the Complex Morphostructural and Tectonic Analysis (Moravosilesian Region, Bohemian Massif)
   The application of morphostructural analysis and its validation by comparison with documented faults within the Zlaté Hory ore district (the northeastern part of the Bohemian Massif)
   Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region)
   Brunovistulian Terrane - Synthesis of Morphostructural Analysis and Geophysical Data (Moravo-Silesian Area, Czech Republic)
   The Case for Sinking Homo erectus. 100 Years of Pithecanthropus is Enough!
   Complex structure study of mutual interaction of Alpine and Variscan orogeny using digital elevation model morphostructural analysis (Moravo-Silesian region - Czech Republic)
   Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineární keramikou ve Vedrovicích
   Eastern thrust tectonics of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (Variscan accretion wedge, Bohemian Massif, Czech Republic)
   Fault-propagation Folds and Thrust Structures of the Apical Domain of the Variscan Accretionary Wedge (Moravosilesian Zone, Bohemian Massif)
   Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
   Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
   Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
   Interaction between Alpine and Variscan orogeny on the basis of study digital elevation models - Moravosilesian area
   Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
   Kinematics of fold-thrust and nappe deformations in Variscan accretion wedge - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
   Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
   Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
   Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
   Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
   Morphostructural Analysis of the Mutual Relationships and Tectonic Influence of the Variscan and Alpine Orogeny in the Northern Part of the Moravosilesian Zone
   Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
   Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
   Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
   Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
   The spatial distribution of the lignite qualitative parameters and variant estimates of coal reserves: the Czech Part of the Vienna Basin
   Study of tectonic pattern of the Dubňany seam in the Czech part of the Vienna Basin
   Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
   Tectonics of Variscan foreland coalbearing basin on example of Karvina subbasin - Upper Silesian Coal Basin
   Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
   The Upper Morava and Nysa Pull-Apart Grabens - the evidence of neotectonic dextral transtension on the Sudetic Faults System
   Upper Morava and Nysa Pull-apart Grabens: Implication for Neotectonic Dextral Transtension on Sudetic Faults System
   Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
   Vývoj informačního systému geologických lokalit
   Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí