Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jenčo, Marián
Autor článku
   Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd