Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jendrejáková, Otília
Autor článku
   Biostratigrafia a stavba "vyšších príkrovoch" Bieleho pohoria v pezinských Malých Karpatoch : (abstrakt přednášky)
   Biostratigrafia triasových karbonátov na základe foraminifer a konodontov v sekvenciách Malých Karpát
   Príspevok k biostratigrafii veterlínskej a havranickej jednotky Bielych hor (Malé Karpaty, Západné Karpaty)
   Príspevok k stratigrafii triasu Stratenskej hornatiny
   Príspevok ku stratigrafii strednotriasových karbonátov hronika (chočský príkrov Horehronia, západné Karpaty)
   Sedimentology and facies of a storm-dominated Middle Triassic carbonate ramp (Vysoká Formation, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)