Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jílek, Vladimír
Autor článku
   Lékařská geochemie - v ČSSR nový směr v geochemii?
   Mokrsko - geomedicínská studie
   Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
   Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin