Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jirásek, Jakub
Autor článku
   Heulandit z Rovní u Dolní Kalné
   Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
   Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
   Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
   Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach
   Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
   Solný důl Kłodawa (Polsko)
   Stilbit-Ca z kamenolomu v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí
   Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
Editor monografie
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve