Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kaim, Andrzej
Autor článku
   Komputerové modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych