Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kajzar, Vlastimil
Autor monografie
   Aplikace pozemního laserového skenování v geovědních disciplínách
   Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2012. Zpráva ke smlouvě o dílo 790/22/10
   Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2013
   Kontrola rozvolnění uhelné sloje v bocích chodby č. 300 291/1 pomocí videokamery na Dole ČSM
   Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
   Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
   Posouzení záměru ukončení výškových měření na poddolovaném území v dobývacím prostoru Pb-Zn rud Horní Město
   Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
Autor článku
   Analysis of horizontal movements accompanying development of subsidence depression in non-trivial geo-mechanical conditions
   Analysis of surface movements from undermining in time
   Analýza vodorovných pohybů v průběhu vývoje poklesové kotliny
   Creating of 3D map of temperature fields OKR at depths of around 1000 m
   Creating of observation station for monitoring surface influences of underground mining under nontrivial geo-mechanical conditions
   Determination of extent of the subsiding areas in the Czech part of Upper Silesian Basin
   Digitální model jihomoravského lignitového revíru v oblasti Bzence a jeho vizualizace
   Evaluation of mining subsidence using GPS data
   Evaluation of mining subsidence using GPS data
   Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
   Gabriela locality: Starting geodetic observations to detect the surface manifestations from undermining
   GNSS observations in the Gabriela locality
   GPS monitoring of subsidence depression progress on undermined area
   The importance of the evaluation of horizontal shifts to monitor the subsidence depression
   Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of a multiseams deposit
   Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of multiseams deposit
   Monitoring and analysis of surface changes from undermining
   Observation of subsidence depression by modern geodetic methods
   Progress of Subsidence Depression monitored by GPS
   Sledování fází změn povrchu nad dobývanými ložisky sedimentárního typu
   Sledování povrchových projevů poddolování leteckou fotogrammetrií
   Sledování vývoje poklesové kotliny
   Spatial data in mining and geology
   Utilization of terrestrial 3D laser scanner for monitoring of changes and deformation of tailgate No 40 703-1A at Karvina Mine, locality Lazy
   Vizualizace výstupů z digitálního modelu jihomoravského lignitového revíru v prostředí GIS
   Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
   Vyhodnocení výškových změn v poklesové kotlině u Karviné
   Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
   Vývoj informačního systému geologických lokalit