Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kliment, Zdeněk
Autor článku
   The analysis of the suspended and dissolved load in the Berounka river catchment area
   Die auf dem Monitoring der Oberflachengewaesser in ihrer Gewaesserguete im Flussgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung (am Beispiel des Flussgebietes Mže)
   Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky
   Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
   Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic
   Vodní eroze a říční transport