Podrobnosti záznamu

Jméno
   Klímová, Alžběta
Autor monografie
   Geografie malých moravských měst I
   Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
Autor článku
   Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka
   Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichov
   Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice
   Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
   Marginal regions and the state border
   Percepce sociální tranforamce české společnosti brněnskými dělníky
   Potenciál rozvoje mimořádného nadání mimořádně nadaných dětí
   Povodňové riziko a osídlení na Hanušovicku
   Vliv školních vzdělávacích programů na modernizaci zeměpisu na základních školách