Podrobnosti záznamu

Jméno
   Knésl, Juraj
Autor článku
   Charakter a pespektívy Hg mineralizácie v Kremnických vrchoch
   Hlavné metalogenetické typy Au-zrudnenia v Západných Karpatoch
   Hlavné výsledky a smery geologickoprieskumnej činnosti v oblasti stredoslovenských neovulkanitov
   K hlavným výsledkom úlohy Regionálna geológia Západných Karpát
   K možnostiam výskytu Au rúd typu Carlin na území SSR
   K problematike vyhľadávania medenoporfýrových rúd v SSR
   K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska
   Kremnica - Au-Ag - súčasné pohľady na ložisko a jeho ekonomický význam
   Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli
   The Occurrences of Disseminated Gold Mineralization in Slovakia: A Review
   Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
   Výskyt impregnačnej Au mineralizácie v západnom okraji Kremnického rudného rajónu
   Výskyt Te minerálov v kremnickom rudnom rajóne