Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kolejka, Jaromír, 1954-
Autor článku
   Application of the Czech landscape research experience in the desert environment to support archaeological study
   Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
   Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií
   Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
   K problematice pleistocenního zalednění pohoří Chamar-Daban
   Konference společnosti pro dálkový průzkum v Nottinghamu
   Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS
   Maps of natural landscape types and land use in the Czech Republic : (at the scale of 1:500.000) : as a basic contribution to functional maps of Landscape Use in Central Europe
   Návrh nového pedogeografického členění území Česka
   Stav a metody dálkového průzkumu přírodních a antropogenních krajinných struktur na Geografickém ústavu ČSAV v Brně
   Subrecentní periglaciální tvary reliéfu v lesní zóně pohoří Chentej
   The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features