Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kopal, Lukáš
Autor článku
   Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
   Geological model of Early Sarmatian horizons of the underground gas storage Tvrdonice (Vienna Basin)
   Miocene compressive tectonics in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czechia - SE Moravia)